datum: 13.05.2016

kategorija: Novice

Tekstina, d. d., Ajdovščina

Obvestilo o seji nadzornega sveta družbe Tekstina d.d. Ajdovščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Tekstina d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Tekstina d.d. Ajdovščina je na 97. seji NS, dne 12.05.2016 sprejel naslednje sklepe:

Nadzorni svet se je seznanil s tekočim poslovanjem družbe To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani www.tekstina.si od dne 13.05.2016 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 13.05.2016