datum: 29.07.2016

kategorija: Novice

Sklic redne seje skupščine delničarjev družbe Tekstina d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Tekstina d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe sklicuje redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v Ajdovščini, dne 30.08.2016, s pričetkom ob 09.30 uri na sedežu družbe, Tovarniška cesta 015, Ajdovščina.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani www.tekstina.si od dne 29.07.2016 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Tekstina d.d.
Predsednik nadzornega sveta Datum: 29.07.2016

Pripeti dokumenti:
SKUPŠČINA_POROČILO NS
SKUPŠČINA_SKLIC
SKUPŠČINA_POOBLASTILO
SKUPŠČINA_OBRAZLOŽITVE
SKUPŠČINA_INFORMACIJE
REVIDIRANO LP 2015