datum: 27.03.2017

kategorija: Novice

Obvestilo družbe o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe skupščine, ki je bila dne 27.03.2017 na sedežu družbe.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani www.tekstina.si od dne 27.03.2017 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 27.03.2017

Pripeti dokumenti:Sklepi skupščine 27032017