datum: 22.05.2017

kategorija: Novice

Obvestilo o izključitvi manjšinskih delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in ZTVP-1(Ur.l. št. 56/99) družba TEKSTINA, d.d. AJDOVŠČINA, Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Tekstina d.d. Ajdovščina, je dne 22.05.207 od Svile in d.o.o., Ajdovščina prejela obvestilo o izključitvi manjšinskih delničarjev, ki ga v celoti objavlja v pripetem dokumentu.

To obvestilo bo od dne 22.05.2017 dostopno tudi na spletni strani družbe www.tekstina.si

Uprava družbe
Datum: 22.05.2017

Pripeti dokumenti:
Obvestilo delničarja