datum: 24.02.2017

kategorija: Novice

Sklic redne seje skupščine delničarjev družbe Tekstina d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Tekstina d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe sklicuje redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v Ajdovščini, dne 27.03.2017, s pričetkom ob 07.15 uri na sedežu družbe, Tovarniška cesta 015, Ajdovščina.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani www.tekstina.si od dne 24.02.2017 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Predsednik nadzornega sveta

Datum: 24.02.2017

Pripeti dokumenti:
Predlog glavnega delničarja
Poročilo glavnega delničarja
LP 2015
LP 2014
LP 2013
Pooblastilo
Obrazložitve
Informacije
Sklic skupščine