datum: 20.01.2017

kategorija: Novice

Obvestilo o seji nadzornega sveta družbe Tekstina d.d. Ajdovščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in ZTVP-1(Ur.l. št. 56/99) družba TEKSTINA, d.d. AJDOVŠČINA, Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Tekstina d.d. Ajdovščina je na seji NS, dne 19.01.2017 sprejel naslednje sklepe:

Pri pregledu zapisnika 99. redne seje in realizacije sklepov je ugotovljeno, da so bili vsi sklepi realizirani. Nadzorni svet se je seznanil s tekočim poslovanjem. Nadzorni svet je imenoval Marka Češnovar za novega člana Revizijske komisije.Nadzorni svet se je seznanil s planom za leto 2017 in ga tudi potrdil.

To obvestilo bo od dne 20.01.2017 dostopno tudi na spletni strani družbe www.tekstina.si

Uprava družbe
Datum: 20.01.2017